Opšti uslovi

Opšti uslovi o iznajmljivanju, korišćenju i ugovor podzakupu apartmana na određeni vremenski period

Rezervacija : Gost/Zakupac/ odabere datume ,popuni obrazac rezervacije,prihvati uslove i nacin plaćanja za apartman.

Potvrdjena rezervacija:Apartman Centar Bg šalje povrdu  rezervacije na mail gosta.U sklopu potvrde je rezervacija koju je gost popunio i gde su jasno istaknuti datumi rezervacije,cena  i broj gostiju.Da gost potvrdjuje dolazak i pristaje da fakturisanje i naplatu usluge za zatražen objekat po gore navedenom terminu i uslovima boravka.

Promena rezervacije: bilo kakva promena početnom datumu ili datumu prekida odnosa.

Otkazivanje rezervacije ili raskid: prekid tokom borvaka ili usred rezervacije ili prethodna najava prekida rezervacije.

  1. Produžavanje boravka gosta je moguće, ukoliko je odobreno od strane vlasnika apartmana i u recepciji blagovremeno izvrši doplatu za period koji je produžen.

2. Gost može otkazati rezervaciju i ostvariti povraćaj novca u celosti, ukoliko je otkazivanje izvršeno blagovremeno, odnosno dan posle rezervacije (24h) ili 14 dana pre početaka dogovorenog termina boravka. Otkazivanje rezervacije van tog roka će biti naplaćeno u potpunosti u iznosu predračuna i/ili fakture usluge. Povraćaj dela usluge naplaćene je moguć isključivo prema odluci menadžmenta.

3. Svi boravci se odobravaju prema odluci vlasnika apartmana ili koordinatora apartmanskog smeštaja. Koordinator smeštaja zadržava pravo promene ili otkazivanja bilo koje rezervacije u delu ili celosti bez ikakve prethodne najave u slučaju više sile ili nepredvidjenih organizacionih faktora.

4. U slučaju neadekvatnog ponašanja – ophodjenja gostiju, otkrivenih nedostataka u identifikacionim dokumentima potencijalnih gostiju na početku ili eventualno otkrivenih tokom bravka u apartmanu njegovi predstavnici u takvom slučaju neće imati ikakvih daljih obaveza.

  1. Klijent-gost je upoznat sa pravilima kuće i prihvata ih pre potvrde rezervacije.
  2. Klijent potvrdjuje da oslobadja Apartman Centar Bg ili njihove predstavnike od bilo kakvih tereta štete po osnovu otkaza rezervacija ili neočekivanih promena u karakteru usluge smeštaja. Klijent potvrdjuje da internet, struja, voda, klima uredjaj ili druge pomoće sprave ili usluge čine sastavni deo smeštajne usluge koja je predmet ovog ugovor i da ni na koji način nije dopunski naplaćena, te je pouzdanost gore navedenih predmet uobičajenih smetnji koje se mogu desiti javnim komunalnim usluga. Klijent oslobadja zakupodavca od svake odgovornosti ili tereta odštete u slučaju nestanka istih.
  3. Apartman Centar Bg zadržava puno pravo raskida pružanja usluga kao i zadržavanje kompletnih naplaćenih usluga u slučaju sledećih prestupa ili povreda ovog ugovora:

– Nepoštovanje kućnog reda i uznemiravanje ostalih stanara.Neodgovorno ponasanje prema stvarima i inventaru koji se nalaze u apartmanu.Njihovo oštecenje ili lomljenje.

–  održavanja bilo kakvih dogadjaja ili organizovanje bilo kakvih grupacija gostiju koja prevazilazi predvidjeni ili ugovoreni broj prijavljenih gostiju-klijenata. odnosno:  boravak većeg broja klijenta od broja prijavljenih pri potpisivanju ugovora.

– Svaka organizacija dogadjaja javnog karaktera je zabranjena bez izričite pismene dozvole.

– Sve komercijalne aktivnosti od strane gostiju su zabranjene bez izrečite pismene dozvole i ugovora koji bi regulisao tu oblast.

-Snimanje objekata u bilo kom kapacitetu namenjen za širu distribuciju je izričito zabranjen.

– Nezakonitih aktivnosti.

-Prisustvo ili tragovi kućnih ljubimaca

Apartman Centar Bg koristi AES 256-bit enkripciju kako bi čuvali vaše podatke i koristi enkriptovane putanje komuniciranja, skladištenja i precesiranja vaših podataka, izuzeci su: e-mail poruke i telefonski-mobilni pozivi. Nakon odredjenog roka, digitalne komunikacije, fotografije, snimljene aktivnosti i rezervacioni podaci se trajno, nepovratno, brišu osim za one namenjene za potrebe propisane zakonskom regulativom.

  1. Apartman Centar Bg se ogradjuje od bilo kakve moguće štete ili odgovornosti nastale kroz eventualno, moguće, kompromitovanje bilo kojih od naših elektronskih ili fizičkih arhiva ili servisa od strane trećih lica putem nezakonitih aktivnosti. Podaci o apartmanskim korisnicima se mogu koristiti u svrhe krivične istrage bez vaše prethodne saglasnosti ili uz adekvatno podržanom sudskom naredbom. Činom rezervisanja i/ili upita apartmanskog smeštaja prihvatate da vaši podace se mogu čuvati u bazama ličnih podataka i bezuslovno, dajete dozvolu procesiranja vaših podataka u neograničenom periodu u skladu sa važecim propisima u Republici Srbiji, i Evropskoj Uniji (u skladu sa Evropskom Data Retention Directive 2006/24/EC i EU General Data Protection Regulation 2016/679 – GDPR.)
  2. Eventualni bezbednosni audio video zapisi ili snimljeni razgovori pri interakciji sa našim agentima, zaposlenima ili vlasnicima apartmana (u našim poslovnim prostorima ili u kombinacija sa našim zakupljenom telekomunikacionom infrastrukturom) se mogu koristiti za bilo koje eventualne svrhe interne ili spoljašnje upotrebe: na primer kontrole kvaliteta , od strane Apartman Centar Bg . Osim ukoliko ste drugačije obavešteni, telefonski pozivi i interakcija sa našim osobljem tokom telefonskom postupka rezervacije se ne snima. Izričito se zabranjuje snimanje audio sadržaja bez prethodnog obaveštenja.
  1. Radi konfora gostiju apartman ima šifre za samostalan Check In /Check Out .

Ulazak  u apartman je moguć od 14 00 do 00 00.Gost dan pre dolaska u apartman dobija uputstvo i slike kako da stigne do apartmana . Na dan dolaska na prijavljeni broj mobilnog dobja jednu šifru koja otvara kapiju dvorišta i drugu šifru za ulazak u apartman tako da moze samostalno da udje u apartman.

U apartmanu postoje jasno istaknute šifre za WIFI,Plan Tv kanala  i svi potrebni podaciza što bolju upotrebu apartmana .

Okvirno vreme izlazka

  1. Potpisivanjem ovog ugovora, gost daje saglasnost da ukoliko iz bilo kog razloga nije bio u mogućnosti da se na vreme iznese svoje lične stvari iz apartmana, vlasnk može da spakuje i prenese predmete (stvari) u recepciju ili drugu interno propisano lokaciju za skladištenje imovine gostiju.
  2. Gost ih može preuzeti uz novčanu nadoknadu u iznosu od 4000RSD za usluge transporta i skladištenje stvari. Usluga skladištenja se tarifira dopunski po danu u iznosu od 300RSD po danu nakon tri dana od dana prekid ugovora. Gost pristaje da mu lične stvari neće biti vraćene dok u potpunosti ne izmiri dugovanja prema Apartman Centar Bg u bilo kom smislu ovog ugovora.

13. Apartman Centar Bg zadržava pravo naplata naknadnih usluga u slučaju povrede ovog ugovora po osnovama iz člana 6, kao i uslugama koje su dopunski preduzete u slučaju da je gost napustio apartman-stan u stanju suprotnom u kome ga je i preuzeo. Klijent potpisom ovoga ugovora potvrdjuje obavezu prema računima koji se i naknadno obračunaju u skladu sa sledećim predvidjenim situacijama: šteta, prekoračenja perioda boravka, kradja, nestanak inventara apartmana. Svi navedeni iznosi u EUR se računaju u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dana obračuna usluge.

14. Situacije koje predvidjaju naplatu usluga ili gde je potrebno da klijent obešteti zakupodavca Apartman Centar Bg

a) Fizička (materijalna) šteta – izgubljeni ključevi, slučajna ili namerna pričinjena šteta prvobitnom stanju apartmana-stana, ekstremno neuredno stanje apartmana (zaprljani zidovi, posteljina, peškiri.) Nedostatak ili kradja inventara apartmana-stana.

b) Prisustvo ili tragovi kućnih ljubimaca – boravak kućnih ljubimaca nije dozvoljen u apartmanima i predstavlja osnov za raskid ugovora i otkazivanje usluga.

c) Boravak većeg broja gostiju od broja prijavljenih pri potpisivanju ugovora.

d) Okupljanje većeg broja neprijavljenih osoba u apartmanu u svrhu zabava, prezentacija, slavlja.

e) Nepoštovanje kućnog reda i uznemiravanje ostalih stanara u zgradi.

f)  Zadržavanje gostiju i ličnih predmeta u apartmanu duže od dogovorenog vremena, čime se ometa pristup osoblja.

g) Posledice nelegalnih radnji ili šteta usled posledica nezakonskih aktivnosti.

15. Obe strane su se sporazumele tokom trajanja ovog ugovora i nakon prestanka pruženih usluga da se klijent-korisnik trajno odriče bilo kakvih prava žalbe ili zahteva obeštećenja po bilo kojoj osnovi ka Apartman Centar Bg

16. a) Obe strane ovog ugovora su saglasne da nadležni sud u slučaju spora bilo kakve vrste će biti Prvi Osnovni Sud u Beogradu, Republika Srbija. Ugovorne strane su se sporazumele da eventualne sporove po ovom ugovoru rešavaju međusobnim dogovorom i/ili mirnim putem, a u nemogućnosti istog pred Prvim Osnovnim Sudom u Beogradu.

b) Ovo izdanje ugovora iskljucuje sva ranija izdanja

  1. Tokom Vašeg boravka u apartmanu Apartman Centar Bg Vas ne pokriva sa bilo kakvim osiguranjem, niti vas štiti protiv bilo kakvih eventualnih šteta pretpljenih tokom vašeg boravka. Preporučujemo da putujete sa putnim osiguranjem. Samim postupkom rezervisanje klijent bezuslovno oslobadja Apartman Centar Bg i izričito ogradjuje od bilo kakve odgovornosti ka njegovim ličnim stvari, tokom vašeg ugovorenog boravka u apartmanima pod našim menadžmentom ili pokriljem. Apartman Centar Bg ni na koji način ne garantuje na sadržaj ili bezbednost apartmana tokom vaše upotrebe. Ne ostavljajte vaše vredne stvari u apartmanima tokom vašeg odsustva.