Uvjeti i odredbe

Opći uvjeti zakupa i korištenja, te ugovor o najmu stana na određeno vrijeme

Rezervacija: Gost / Najmoprimac / odabire datume, ispunjava obrazac za rezervaciju, prihvaća uvjete i način plaćanja apartmana.

Rezervacija potvrđena: “Apartman Centar Bg” šalje potvrdu rezervacije na e-mail gosta. Uz potvrdu je rezervacija koju je gost ispunio, jasno navodeći datume rezervacije, cijenu i broj gostiju. Navodi da gost potvrđuje dolazak i pristaje na fakturiranje i plaćanje usluge za zatraženi objekt prema gore navedenom razdoblju i uvjetima boravka.

Promjena rezervacije: svaka promjena datuma početka ili prekida.

Otkazivanje ili otkaz: otkaz tijekom boravka ili rezervacije ili prethodna obavijest o otkazu.

 1. Produženje boravka gosta moguće je, ako to odobri vlasnik apartmana i ako gost na recepciji pravovremeno izvrši plaćanje u produženom roku.
 1. Gost može otkazati rezervaciju i dobiti puni povrat ako je otkaz izvršen na vrijeme, odnosno dan nakon rezervacije (24h) ili 14 dana prije početka dogovorenog razdoblja boravka. Otkaze učinjene izvan ovog razdoblja naplatit će se u cijelosti u iznosu uslužnog predračuna i / ili računa. Povrat dijela naplaćene usluge moguć je samo po nahođenju uprave.
 2. Svi se odobravaju po odluci vlasnika apartmana ili koordinatora smještaja u apartmanu. Koordinator smještaja zadržava pravo izmjene ili otkazivanja bilo koje rezervacije u cijelosti ili djelomično bez prethodne najave u slučaju više sile ili nepredviđenih organizacijskih čimbenika.
 3. U slučaju neprimjerenog ponašanja – postupanja s gostima, otkrivenih nedostataka u identifikacijskim dokumentima potencijalnih gostiju na početku ili eventualno otkrivenih tijekom boravka u stanu, njegovi predstavnici u takvom slučaju neće imati daljnjih obveza.
  1. Gost-gost upoznat je s kućnim pravilima i prihvaća ih prije potvrde rezervacije.
  2. Klijent potvrđuje da oslobađa “Apartman Centar Bg” ili njihove predstavnike bilo kakve naknade štete zbog otkaza rezervacije ili neočekivanih promjena u prirodi usluge smještaja. Klijent potvrđuje da su internet, električna energija, voda, klimatizacija i druga pomoćna oprema ili usluge sastavni dio usluge smještaja koja je predmet ovog ugovora i da se one ni na koji način neće dodatno naplaćivati ​​te pouzdanost gore navedene usluge podložne su uobičajenim smetnjama koje se mogu javiti kod javnih komunalnih službi. Klijent oslobađa Zakupodavca od bilo kakve odgovornosti ili naknade u slučaju njihove pojave.
  3. “Apartman Centar Bg” zadržava potpuno pravo na prekid pružanja usluga kao i na odustajanje od kompletnih naplaćenih usluga u slučaju sljedećih prijestupa ili kršenja ovog ugovora:

   – Nepoštivanje kućnih pravila i uznemiravanje ostalih stanara. Neodgovorno ponašanje prema stvarima i zalihama unutar stana, njihovoj šteti ili provaliji.

   – ugostiti bilo kakve događaje ili organizirati bilo kakve grupe gostiju koje premašuju procijenjeni ili dogovoreni broj registriranih gostiju-klijenata. Odnosno: boravak broja klijenata veći od broja registriranih u trenutku potpisivanja ugovora.

   – Zabranjeno je svako organiziranje javnih događanja bez izričitog pismenog odobrenja.

   – Zabranjene su sve komercijalne aktivnosti gostiju bez izričitog pismenog odobrenja i sporazuma koji reguliraju to područje.

   -Snimanje objekta u bilo kojem svojstvu namijenjenom široj distribuciji izričito je zabranjeno.

   -Nezakonite aktivnosti.

   – Prisutnost ili tragovi kućnih ljubimaca

“Apartman Centar Bg “koristi AES 256-bitnu enkripciju za pohranjivanje podataka i koristi šifrirane komunikacijske, pohranu i obradu putova za vaše podatke, osim: e-mail poruka i telefonsko-mobilnih poziva. Nakon određenog vremena, digitalno komunikacije, fotografije, zabilježene aktivnosti i podaci o rezervacijama trajno se i nepovratno brišu, osim onih namijenjenih u zakonom propisane svrhe.

8. “Apartman Centar Bg” se odvaja od svake moguće štete ili odgovornosti proizašle iz mogućeg izlaganja bilo kojeg od naših elektroničkih ili fizičkih arhiva ili usluga od strane trećih osoba nezakonitim aktivnostima. Podaci o korisniku stana mogu se koristiti u svrhu kriminalističke istrage bez vašeg prethodnog pristanka ili uz odgovarajuću podršku sudskog naloga. Rezervacijom i / ili upitima o apartmanu prihvaćate da se vaši podaci mogu pohraniti u baze podataka o osobnim podacima i bezuvjetno dajete dozvolu za obradu vaših podataka na neodređeno vrijeme u skladu s važećim propisima u Republici Srbiji i Europska unija (u skladu s Europskom direktivom o zadržavanju podataka 2006/24 / EZ i Općom uredbom o zaštiti podataka 2016/679 – GDPR).

9. Svi mogući sigurnosni audio / video ili snimljeni razgovori u interakciji s našim agentima, zaposlenicima ili vlasnicima stanova (u našim prostorijama ili u kombinaciji s iznajmljenom telekomunikacijskom infrastrukturom) mogu se koristiti za bilo kakvu potencijalnu unutarnju ili vanjsku upotrebu: na primjer, za kontrolu kvalitete, od “Apartman Centar Bg”. Ako o tome nije drugačije obaviješteno, telefonski pozivi i interakcija s našim osobljem tijekom postupka rezervacije telefona se ne bilježe. Strogo je zabranjeno snimanje audio sadržaja bez prethodne najave.

 1. Radi praktičnosti gostiju, apartman ima šifre za samostalni prijavu / odjavu.

  Ulaz u apartman moguć je od 14:00 do 00:00 (14:00 do ponoći). Dan prije dolaska u apartman gost prima upute i slike kako doći do apartmana. Na dan dolaska gost dobiva jedan kod na registrirani mobilni broj koji otvara kapiju dvorišta i drugi kod za ulazak stana tako da on / ona može samostalno ući u stan.

  Apartman ima jasno identificirane lozinke za WIFI, plan tv kanala i sve informacije koje su vam potrebne da biste što bolje iskoristili svoj stan.

APPROXIMATE CHECK-OUT TIME

 1. Potpisivanjem ovog ugovora gost se slaže da ako iz bilo kojeg razloga nije uspio na vrijeme iznijeti svoje osobne stvari iz stana, vlasnik može spakirati i prenijeti predmete (stvari) na recepciju ili na drugo interno propisano mjesto za čuvanje stvari gostiju.
 2. Gost ih može preuzeti za naknadu od 4000 dinara za usluge prijevoza i skladištenja. Usluga skladištenja naplaćuje se dodatno po danu u iznosu od 300 dinara dnevno nakon tri dana od dana raskida ugovora. Gost se slaže da mu osobne stvari neće biti vraćene sve dok u cijelosti ne podmiri svoje dugove prema „Apartman Centar Bg“ u bilo kojem smislu ovog ugovora.
 1. “Apartman Centar Bg” zadržava pravo naplate dodatnih usluga u slučaju kršenja ovog ugovora na osnovu članka 6., kao i usluga izvršenih u slučaju kada je gost napustio apartman u uvjetima protivnom onaj u koji ga je uzeo. Potpisivanjem ovog ugovora klijent se slaže s obvezom prema računima koji se naknadno obračunavaju u skladu sa sljedećim očekivanim situacijama: šteta, prezaduženost, krađa, nestali inventar stana. Svi navedeni iznosi u EUR izračunavaju se u ekvivalentu dinara po srednjem tečaju NBS na dan obračuna usluge.
 2. Situacije koje uključuju plaćanje usluga ili kada je klijentu potrebno nadoknaditi Zakupodavca, „Apartman Centar Bg“:

  a) Fizička (materijalna) šteta – izgubljeni ključevi, slučajna ili namjerna oštećenja izvornog stanja stana, izuzetno neuredno stanje stana (prljavi zidovi, posteljina, ručnici), nedostatak ili krađa inventara stana.

  b) Prisutnost ili tragovi kućnih ljubimaca – kućni ljubimci nisu dopušteni u apartmanima i razlozi su za raskid ugovora i otkazivanje usluge.

  c) Broj gostiju koji premašuje broj prijavljenih gostiju prilikom potpisivanja ugovora.

  d) Okupljanje velikog broja neregistriranih osoba u stanu radi zabave, prezentacija, proslava.

  e) Nepoštivanje kućnih pravila i uznemiravanje ostalih stanara u zgradi.

  f) Zadržavanje gostiju i osobnih stvari u apartmanu dulje od dogovorenog vremena, čime se ometa pristup osoblja.

  g) Posljedice nezakonitih radnji ili štete prouzročene nezakonitim radnjama.

 1. Obje strane su se složile da se korisnik-korisnik trajno odriče bilo kakvih prava na prigovor ili odštetnih zahtjeva na bilo kojoj osnovi za “Apartman Centar Bg” tijekom trajanja ovog ugovora i nakon prestanka pruženih usluga.
 2. a) Obje ugovorne strane su saglasne da će u slučaju bilo kakvog spora nadležni sud biti Prvi osnovni sud u Beogradu, Republika Srbija. Ugovorne strane su se složile da sve sporove po ovom ugovoru rješavaju međusobnim dogovorom i / ili mirnim putem, a u slučaju njegovog propusta, svi sporovi rješavat će se pred Prvim osnovnim sudom u Beogradu.

  b) Ovo izdanje ugovora isključuje sva prethodna izdanja.

 1. Tijekom boravka u apartmanu, “Apartman Centar Bg” ne pokriva vas nikakvim osiguranjem, niti vas štiti od eventualne štete pretrpljene za vrijeme vašeg boravka. Preporučujemo putovanje s putnim osiguranjem. Samim postupkom rezervacije, korisnik se bezuvjetno odriče i izričito razdvaja „Apartman Centar Bg“ od bilo kakve odgovornosti prema svojim osobnim stvarima, za vrijeme ugovorenog boravka u apartmanu pod našom upravom ili okriljem. “Apartman Centar Bg” ni na koji način ne jamči sadržaj ili sigurnost apartmana za vrijeme vašeg korištenja. Ne ostavljajte svoje dragocjenosti u stanovima za vrijeme vaše odsutnosti.